Avís legal

Qualsevol comunicació amb Barcelona Flight School per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest “web” o el seu “e-mail”, implica el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers propietat d’Aeroclub. Barcelona-Sabadell, l’adreça de la qual és protecciondedatos@aeroclub.es

Aquestes dades personals seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades personals contingudes en els esmentats fitxers, i podrà revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per fer-ho, ho poden fer mitjançant comunicació escrita adreçada a:

Aeroclub de Barcelona-Sabadell
G08375099
Aeroport de Sabadell
08205 Sabadell (Barcelona)
Telèfon: +34 937 101 952
aeroclub@aeroclub.es