Política de privacitat

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, així com qualsevol altres regulacions de protecció de dades aplicables, us proporcionem informació ampliada en aquesta política de privadesa.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades

Identitat: Aeroclub de Barcelona-Sabadell (L’AEROCLUB)
Adreça postal: 08205
Telèfon: +34 937 101 952
E-mail: aeroclub@aeroclub.es

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals

A L’AEROCLUB tractem la informació facilitada pels interessats per oferir i/o comercialitzar els productes i/o serveis que ofereix la nostra empresa.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals facilitades es conservaran durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat o la comercialització del producte i durant els terminis legalment establerts.

Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte o, en cas contrari, serà el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades

Les dades no seran comunicades a tercers excepte per obligació legal.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si L’AEROCLUB tracta o no dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. .

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, L’AEROCLUB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pots exercir materialment els teus drets enviant un correu electrònic a aeroclub@aeroclub.es identificant-te correctament i indicant expressament el dret concret que vols exercir.

Si has donat el teu consentiment per a una finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si considera que s’estan vulnerant els seus drets en matèria de protecció de les seves dades personals, especialment quan no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. de protecció de dades des del seu lloc web: www.agpd.es

Obteniu més informació sobre el tractament de les vostres dades

Quan necessitem obtenir la seva informació, sempre li demanarem que la faciliti voluntàriament, donant el seu consentiment exprés a través dels mitjans previstos per a això.

El tractament de les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres mitjans s’incorporarà al Registre d’Activitats de Tractament del qual és responsable L’AEROCLUB.

L’AEROCLUB tracta les dades de manera confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir l’adequat nivell de seguretat del tractament, d’acord amb els requisits del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. i altres normes de protecció de dades aplicables.

No obstant això, L’AEROCLUB no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys derivats d’alteracions que tercers puguin ocasionar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. Si decideixes abandonar la nostra web a través d’enllaços a webs que no pertanyen a la nostra entitat, L’AEROCLUB no serà responsable de les polítiques de privacitat d’aquestes webs ni de les cookies que es puguin emmagatzemar al teu ordinador. usuari.

La nostra política de correu electrònic se centra només en l’enviament de comunicacions que heu sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem la possibilitat d’exercir el seu dret a suprimir i renunciar a la recepció d’aquests missatges, d’acord amb el que estableix l’article 22 del títol. III de la Llei 34/2002, de serveis per a la societat de la informació i de comerç electrònic.