HORES DE VOL
Els blocs d'hores tindran una vigència màxima de 12 mesos des de la data de compra, llevat que s'especifiqui el contrari en funció de les promocions que pugui oferir l'entitat. El saldo dels blocs vençuts es transferirà al compte miscel·làni del soci. Els blocs són personals i intransferibles.

Mostra 13–17 de 17 resultats